Laulības šķiršana pie notāra

February 10th, 2011 by admin

Laulības šķiršana pusēm vienojoties.

2011. gada 1. februārī stājās spēkā grozījumi Notariāta likumā un Civillikumā, kas ļauj šķirt laulību ne tikai tiesā, bet arī pie notāra. Šie grozījumi ir ļoti svarīgi, jo līdz 2011. gada 1. februārim laulības šķiršanas process bija diezgan ilgstošs, tiesu pārslogotības dēļ. Pēc prasības pieteikuma iesniegšanas pirmo tiesas sēdi jāgaida apmēram no 6. līdz 8. mēnešiem (dažreiz ilgāk), pat gadījumā, ja laulātie iesniedza kopīgo pieteikumu par laulības šķiršanu tiesā un starp tiem nepastāv nekāds strīds. Tagad arī notāram ir tiesības šķirt laulību, pamatojoties uz abu laulāto iesniegumu.

Lasīt vairāk