Fiziskās personas maksātnespēja

No 01.11.2010 stājas spēkā jaunais„Maksātnespējas likums”, kas paredz veselu sarakstu grozījumu, kā juridiskām personām, tā arī fiziskām personām. Grozījumi fiziskās personas maksātnespējas procesā ir virzīti uz tās vienkāršošanu un paātrināšanu, un galvenais ir tas, ka process kļūs pieejamāks finansiālā ziņā. Pēdējais jaunums ir īpaši svarīgs, jo viens no galvenajiem kritērijiem maksātnespējas procesa piemērošanai ir pietiekami līdzekļi procesa izdevumu segšanai.

Lasīt vairāk