Sadaļā “Publikācijas” lasiet par laulības šķiršanu pie notāra

February 10th, 2011 by admin

No 2011. gada 01. februāra stājušies spēkā grozījumi Notariāta likumā un Civillikumā, kas ļauj pēc abu laulāto iesnieguma šķirt laulību ātrāk un lētāk gadījumā, ja starp tiem nepastāv strīds par mantas sadali, bērnu aizgādību un uzturlīdzekļiem. Šķiršanas procesa apraksts pie notāra sadaļā Publikācijas.