Juridiskais birojs „JurTec”

„JurTec” – ir divu vārdu saīsinājums „Juridical technologies”, kas nozīmē tiesību (juridiskās) tehnoloģijas. Mēs esam jaunā juristu paaudze, kas apzinās tehnisku jauninājumu svarīgumu, atbilstību modernām tendencēm tiesisku strīdu metožu risinājumos, mierizlīgumu un vienošanu sasniegšanā. Juridisko pakalpojumu sfērā darbojas noteiktas tehnoloģijas, tā saucamie tiesiskie mehānismi, kuros mēs specializējamies.
XXI gadsimtā arvien lielāku lomu spēlē informācijas tehnoloģijas un mūsu birojā saprot, cik svarīga šodien ir tiesiskā aizsardzība Interneta tīklā, mums ir zināšanas ne tikai tiesību jomā, bet arī tehniskajos aspektos.

Mūsu juridiskā biroja speciālistiem un partneriem ir ievērojama pieredze darbībā dažādu tiesību nozarēs: civiltiesībās, administratīvas tiesības, krimināltiesībās. Mēs palīdzēsim Jums nokārtot strīdus ar valsts iestādēm, pašvaldību, sniegsim palīdzību tādu jautājumu risinājumos, kas ir saistītas ar ģimenes, mantošanas, darba, komerctiesībām un citu problēmu risinājumos. Juridiskais birojs „JurTec” sadarbojas ar advokātiem, maksātnespējas administratoriem, notāriem, tulkotājiem, privātdetektīviem, ekspertiem, grāmatvežiem un citiem speciālistiem, kas ir nepieciešami jūsu problēmu atrisināšanai.

Mūsu prioritāte ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana, individuāla pieeja klientiem, pieejamība plašam cilvēku lokam. Mēs esam par ilgtermiņu attiecību veidošanu ar klientiem un tāpēc mēs centīsimies izdarīt visu iespējamo, lai iedziļināties cilvēka problēmā un sniegt viņam kvalificēto juridisku palīdzību. Juridiskajā birojā „JurTec” ciena konfidencialitāti un profesionālo noslēpumu.

Mūsu kompānijā saprot, cik svarīgi ir iet vienā solī ar laiku, tāpēc, izrietot no šīs dienas ekonomiskās un sociālās situācijas valstī, daudzu klientu iespējām un vēlmēm, mēs piedāvājam bezmaksas juridiskās konsultācijas absolūti visiem. Sīkāk par bezmaksas konsultācijām sadaļā – bezmaksas konsultācijas.

Jūsu ērtībai piedāvājam distances juridiskos pakalpojumus (ar Interneta palīdzību), modernu sakaru un kontaktu uzturēšanu. Jūs varat pierakstīties uz bezmaksas konsultāciju vai uzdot jautājumu Internetā, vai arī vērsties mūsu birojā pa telefonu, e-pastu, skaipu – kontakti.