Juridiskie pakalpojumi:

 • Līgumu un citu dokumentu (vienošanas, pielikumu u.c.) izstrāde, noformēšana, analīze un koriģēšana:
  • darba līgumi;
  • īres līgumi;
  • nomas līgumi;
  • rokas ķīlas līgumi un rokas naudas līgumi;
  • dāvinājuma līgumi;
  • patapinājuma līgumi;
  • uzņēmuma līgumi;
  • pirkšanas (pārdošanas) līgumi;
  • maiņas līgumi;
  • glabāšanas līgumi;
  • aizdevuma līgumi;
  • laulības līgumi;
  • līgumi par sadarbību;
  • un jebkuri citi līgumi;
 • palīdzība darījumu noformēšanā ar nekustamo mantu;
 • sagatavošana un dokumentu iesniegšana firmu (kompāniju) reģistrācijai, tai skaitā Individuālo komersantu (IK) un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā u.c.); grozījumu veikšana (valde, juridiskā adrese, dalībnieki u.c.);
 • dokumenta sagatavošana un iesniegšana organizāciju un uzņēmumu reģistrācijai;
 • prasības, apelācijas un kasācijas pieteikumu sagatavošana;
  • laulību šķiršanas un mantas sadales lietas;
  • uzturēšanas līdzekļu (alimentu) piedziņa;
  • parādu piedziņa tiesas kartībā (ceļā);
  • palīdzība juridisko faktu konstatēšanā (piem. fizisko personu radniecības konstatēšanā; laulības reģistrācijas un citu dokumentu konstatēšana);
  • atlīdzības piedziņa par nodarītiem zaudējumiem;
  • prasības pieteikumi par atjaunošanu darbā;
  • u.c.

 • apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana;
 • policijai un citām valsts iestādēm iesniegumu un pieteikumu sagatavošana;
 • atlīdzības piedziņa no valsts attaisnošanas tiesas sprieduma gadījumā;
 • palīdzība goda vārda un reputācijas atjaunošanā;
 • sameklēsim jums nepieciešamo advokātu tieši jūsu problēmu risināšanai:
  • aizstāvība tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā (procesā);
  • vienošanas noslēgšana ar prokuratūru;
  • izlīguma panākšana un noslēgšana ar cietušo;

 • valsts iestāžu lēmumu pārsūdzēšana;
 • atlīdzības piedziņa no valsts iestādēm;
 • palīdzība ar ārvalstnieku reģistrāciju un uzturēšanas atļauju saņemšana;
 • palīdzība ar vīzu, ielūgumu un darba atļauju noformēšanu;
 • u.c.

 • konsultācijas;
 • privātdetektīvu, drošības un apsardzes struktūru palīdzība;
 • valsts iestāžu iesaistīšana procesā;
 • palīdzība problēmu, kas saistītas ar šantāžu, draudiem, izspiešanu, krāpšanu u.c. risināšanā;
 • u.c.

 • prasības pieteikums par laulības šķiršanu un mantas sadali;
 • palīdzība paternitātes faktu konstatēšanā;
 • palīdzība paternitātes noteikšanā;
 • laulības līgumu sagatavošana un to reģistrācija laulāto mantisko attiecību reģistrā;
 • prasības pieteikums par uzturlīdzekļu (alimentu) piedziņu;
 • u.c.

 • palīdzība darba strīdu risināšana;
 • prasības pieteikums par darba atjaunošanu;
 • Valsts darba inspekcijas iesaistīšana problēmu risināšanā;
 • u.c.

 • dokumentu sagatavošana un firmu, kompāniju (komersantu) reģistrācija (IK; SIA; AS);
 • dokumentu sagatavošana un organizāciju, uzņēmumu, biedrību asociāciju utt. reģistrācija;
 • izmaiņu veikšana Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā u.c.);
 • pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana;
 • komercķīlu reģistrācija;
 • Pievienotas vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta (VID);
 • dažādu līgumu, vienošanas un pielikumu sagatavošana, noformēšana, analīze un koriģēšana;
 • uzņēmumu (firmu) apkalpošana – lietišķa korespondence, dažādu dokumentu sagatavošana un pārbaude u.c.;
 • u.c.

 • radniecības noteikšana (u.c. juridisko faktu noteikšana);
 • palīdzība mantošanas sadalē;
 • testamentu un mantojuma līgumu apstrīdēšana tiesā;
 • palīdzība mantojuma lietai nepieciešamo dokumentu vākšana;
 • palīdzība testamentu sastādīšanā;
 • u.c..

 • palīdzība likumu pārkāpumu noteikšanā un fiksēšanā elektroniskajā vidē;
 • palīdzība pierādījumu vākšanai;
 • valsts iestāžu, ekspertu u.c. speciālistu iesaistīšana problēmas risināšanā;
 • vainīgas personas saukšana pie atbildības;
 • u.c.

Vēršaties pie mums arī ar citiem Jūs interesējošiem jautājumiem – mēs centīsimies palīdzēt Jums tos atrisināt.

Jūs gribat iekļaut līgumā strīdu izskatīšanu šķīrējtiesā*, bet Jūs nezināt, kurā vērsties? Mēs palīdzēsim Jums izvēlēties optimālāko variantu.

  Šķīrējtiesa – nevalstiska tiesa, kurai ir tiesības izlemt civiltiesiskus strīdus, gadījumā, ja bija iepriekšēja pušu vienošanās izskatīt strīdus šķīrējtiesā. Šķīrējtiesai ir daudz priekšrocības, galvenā no tām ir – lietas izskatīšana daudz īsākā laikā, nekā valsts tiesā (pilna lietas izskatīšana šķīrējtiesā parasti ilgst apmēram 3 mēnešus, bet pirmā tiesas sēde notiek parasti jau pēc 2 – 3 nedēļām pēc pieteikuma iesniegšanas). Strīda izskatīšana notiek tikai vienā instancē, kas bieži ļauj ietaupīt ne tikai laiku, bet arī naudu. Daudzās šķīrējtiesās puses var vienoties par procesa valodu.


Izņemot iztiesāšanu valsts tiesās un šķīrējtiesās ir arī alternatīvs civiltiesisko strīdu risinājums, tā saucamā – samierināšana, vidutājdarbība vai vidutājība (mediācija).


Juridiskais birojs „JurTec” sadarbojas ar advokātiem, privātdetektīviem, maksātnespējas administratoriem, notāriem, tulkotājiem, ekspertiem, grāmatvežiem un citiem speciālistiem, kuri ir nepieciešami Jūsu problēmu atrisināšanai. Personām, kas dzīvo un strādā ārzemēs piedāvājam atrast: advokātu, juristu vai citu speciālistu Anglijā (Lielbritānijā), Krievijā, Vācijā un citās valstīs. Veiksim nepieciešamas pārrunas, centīsimies atrast Jums juristu, kas pārvalda latviešu, krievu vai angļu valodu.

Vēršaties pie mums => – kontakti vai pierakstīties uz konsultāciju (tapāt Jūs varat vienkārši uzdot jautājumu Internetā un mēs centīsimies atbildēt Jums uz to). Paldies, mēs Jūs gaidām.