Mediācija vai civiltiesisko strīdu alternatīvs risinājums

February 22nd, 2011 by admin

Mediācija, samierināšana vai vidutājdarbība – pēc būtības tie ir neatkarīgas kvalificētas personas vai personu grupas starpnieciski pakalpojumi, kas palīdz konfliktējošām pusēm atrisināt problēmu privātā kārtā, līdz tiesas procesa uzsākšanai un citu iestāžu pieaicināšanai. Mērķis ir likvidēt konfliktu tādā veidā, kāds apmierina visas ieinteresētās personas. Mediācija un to dažādi varianti ir diezgan attīstīti Eiropā un ASV, bet diemžēl Latvijā vidutājdarbība vēl nav tik populāra, kaut to piemērošana  var efektīvi atrisināt gan uzņēmēju konfliktu, gan laulāto konfliktu, gan mantinieku strīdu u.c., kā arī bieži ļauj ietaupīt laiku un naudu.

Mediatora funkcijas

Mediators – pieaicinātā neatkarīga persona, kurai ir speciālas zināšanas galvenokārt jurisprudences jomā, bet papildus var pieaicināt arī citu zinātņu ekspertus (piemēram ģimenes konfliktu risināšanā – psihologu, uzņēmējdarbības konfliktā – ekonomikas speciālistu, grāmatvedi vai mārketinga speciālistu utml.). Neitrāls starpnieks vai starpnieki izvērtē situāciju, un ņem vērā visus konflikta dalībnieku viedokļus, analizē iespējamos problēmas atrisināšanas variantus un prognozē visiespējamāko notikumu attīstību gadījumā ja konflikta risināšana būs nodota tiesai. Mediatora galvenais mērķis ir atrast kompromisu un izstrādāt tādu vienošanās, kas būtu piemērojams visiem strīda pusēm. Lai to izdarītu jāpaskaidro visiem procesa dalībniekiem kādi plusi un mīnusi ir, kāds un uz ko var pretendēt un cik ilgstošs būs tiesas process.

Piemēram – laulātie vēlas šķirt laulību, bet nevar vienoties par mantas sadali, bērna ikdienas apgādību, uzturlīdzekļu apmēru un saskarsmes tiesībām. Praksē – puses mēģinot sarunāties bieži tikai padara situāciju sarežģītāku. Nereti  vidutājdarbība ļauj būtiski ietaupīt laiku un naudu. Šajā gadījumā mēs izskaidrosim, kas tiesas procesā saņems īpašumu, kāds būs uzturlīdzekļu apmērs, kā un kāpēc labāk iet uz kompromisu, nevis tikai strīda vai emociju dēļ izteikt pretenzijas. Mēs palīdzēsim pareizi sagatavot vienošanās projektu, lai katras puses intereses būtu rakstiski un konkrēti ietverti dokumentā. Vidutājdarbības procesā var atrisināt ģimenes konfliktus, mantinieku strīdus, biznesa partnera strīdus, klienta un pārdevēja strīdus, darba strīdus u.c., kā arī samierināt laulātos, lai saglabātu ģimeni.

Kā tas notiek?

Pirmkārt samierināšanas process ir absolūti brīvprātīgs. Mēs nevaram piespiest ne vienu strīda dalībnieku izmantot mediatora pakalpojumus vai piespiest kādu parakstīt līgumu vai vienošanos. Puses pašas izvēlas sev piemēroto starpnieku, process ir pilnīgi konfidenciāls, caurspīdīgs un tam nav stingru procesuālo robežu. Puses pašas kontrolē procesa gaitu un pieņem galīgus lēmumus.

Uzziniet par mediācijas procesu pie mūsu speciālistiem!