Laulības šķiršana pie notāra

February 10th, 2011 by admin

Laulības šķiršana pusēm vienojoties.

2011. gada 1. februārī stājās spēkā grozījumi Notariāta likumā un Civillikumā, kas ļauj šķirt laulību ne tikai tiesā, bet arī pie notāra. Šie grozījumi ir ļoti svarīgi, jo līdz 2011. gada 1. februārim laulības šķiršanas process bija diezgan ilgstošs, tiesu pārslogotības dēļ. Pēc prasības pieteikuma iesniegšanas pirmo tiesas sēdi jāgaida apmēram no 6. līdz 8. mēnešiem (dažreiz ilgāk), pat gadījumā, ja laulātie iesniedza kopīgo pieteikumu par laulības šķiršanu tiesā un starp tiem nepastāv nekāds strīds. Tagad arī notāram ir tiesības šķirt laulību, pamatojoties uz abu laulāto iesniegumu.

Tas ir iespējams tikai gadījumā, ja laulātiem nav strīdu par mantas sadali, bērnu aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem. Ja tomēr ir kādi strīdi vai domstarpības un puses nespēj vienoties, tad jāiesniedz prasības pieteikums tiesā vai jāmēģina atrisināt domstarpības ar starpnieku palīdzību (piemēram, mediācija). Ja laulātiem ir bērni un/vai kopīpašums, tad kopā ar iesniegumu jāiesniedz vienošanās. Pēc iesnieguma iesniegšanas zvērinātam notāram – laulātiem tiek dotas 30 dienas samierināšanai. Šajā periodā katram laulātajam ir tiesības atsaukt iesniegumu un izbeigt šķiršanās procesu. Ja atsaukšana nebija izmantota, tad laulība tiks šķirta, par ko notārs sagatavo laulības šķiršanas apliecību un paziņo likumā noteiktajām iestādēm. Tātad iznāk, ka bezstrīdus laulības šķiršanas process ir būtiski saīsināts. Vēl viens pluss ir valsts nodevas samazināšana no Ls 100 tiesā līdz Ls 65 pie notāra, bet par izmaksām jāpastāsta mazliet sīkāk:

Laulības šķiršanas procesa izmaksas pie zvērināta notāra:

  • Valsts nodeva: Ls 65, bet kopā ar PVN un amata atlīdzību apmēram Ls 70,60;
  • Sagatavot vienošanās pie notāra, ja ir bērni apmēram Ls 31;
  • Sagatavot vienošanās pie notāra, ja ir bērni un tiek dalīts īpašums – no Ls 47, bet atkarībā no tā cik liels ir īpašumu saraksts, kādā veidā īpašuma dalījums tiek noformēts (kā notariālais akts vai nē) summa varbūt krietni lielāka;

Laulātiem ir tiesības pašiem sagatavot vienošanos, bet mēs tomēr iesakām vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem. Juridiskais birojs „JurTec” piedāvā visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu laulības šķiršanai, lai tos iesniegtu gan notāram, gan tiesai ātri, kvalitatīvi un izdevīgi.

  1. Vienošanās par uzturlīdzekļiem, aizgādību un saskarsmes tiesībām – no Ls 20;
  2. Vienošanās par mantas sadali – no Ls 25;
  3. Vienošanās par uzturlīdzekļiem, mantas sadali, aizgādību utt. – no Ls 30.Kāpēc mēs norādām cenas ar prievārdu „no”? Tāpēc ka īpašumu saraksts var būt garš, kā arī bērnu skaits, bet uzturlīdzekļu samaksas kārtība var būt sarežģīta. Tomēr standartsituācijās prievārdu „no” var vienkārši atmest. Gaidām Jūs mūsu birojā!