Darījumi ar nekustamo īpašumu. Ievads.

Praktiski katram no mums – kaut vienu reizi savas dzīves laikā nākas sastapties ar nekustamā īpašuma pirkšanas vai pārdošanas jautājumiem, telpu nomas vai īres jautājumiem, bet daudziem nākas ar to nodarboties regulāri vai periodiski. Nekustamā īpašuma iegūšanas process īpašumā ir diezgan stingri reglamentēts ar normatīviem aktiem, tāpēc īpašuma tiesību pārējas gadījumā, kā pārdevējam, tā arī pircējam jāievēro visas formālās prasības lai darījumam būtu juridiskais spēks.

Lasīt vairāk

Laulības šķiršana pie notāra

February 10th, 2011 by admin

Laulības šķiršana pusēm vienojoties. 2011. gada 1. februārī stājās spēkā grozījumi Notariāta likumā un Civillikumā, kas ļauj šķirt laulību ne tikai tiesā, bet arī pie notāra. Šie grozījumi ir ļoti svarīgi, jo līdz 2011. gada 1. februārim laulības šķiršanas process bija diezgan ilgstošs, tiesu pārslogotības dēļ. Pēc prasības pieteikuma iesniegšanas pirmo tiesas sēdi jāgaida apmēram […]

Lasīt vairāk

Fiziskās personas maksātnespēja No 01.11.2010 stājas spēkā jaunais„Maksātnespējas likums”, kas paredz veselu sarakstu grozījumu, kā juridiskām personām, tā arī fiziskām personām. Grozījumi fiziskās personas maksātnespējas procesā ir virzīti uz tās vienkāršošanu un paātrināšanu, un galvenais ir tas, ka process kļūs pieejamāks finansiālā ziņā. Pēdējais jaunums ir īpaši svarīgs, jo viens no galvenajiem kritērijiem maksātnespējas procesa […]

Lasīt vairāk